Usulan Kenaikan Pangkat

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN BERKAS USULAN KENAIKAN PANGKAT

A. Kenaikan Pangkat Reguler PNS (Pelaksana)

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

 1. Diusulkan oleh pimpinan instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan;
 2. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi Penilaian Prestasi Kerja, 2 (dua) tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG), disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Memiliki SK CPNS dan PNS yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi SK CPNSK 80% dan SK PNS 100%, disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi PNS yang pertama kali untuk mendapatkan Kenaikan Pangkat ;
 6. Usulan kenaikan pangkat puncak harus melampirkan foto kopi ijazah terakhir,disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 7. PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah dari golongan II menjadi golongan III harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melampirkan sertifikat Ujian Dinas);
 8. Sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

 B. Kenaikan Pangkat Pilihan PNS yang Menduduki Jabatan Struktural

Syarat dan Kelengkapan Berkas :

 1. Diusulkan oleh pimpinan instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan;
 2. Menduduki Jabatan Struktural dan telah dilantik oleh Pejabat yang berwenang yang dibuktikan dengan melampirkan SK jabatan Struktural dan Surat Pernyataan Pelantikan, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Memiliki SK Pangkat terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG), disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Usul Kenaikan Pangkat Pilihan Yang Menduduki Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan foto kopi Penilaian Prestasi Kerja, 2 (dua) tahun terakhir dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 6. Telah mengikuti dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi STTPL yang ditentukan, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 7. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun dalam pangkat terakhir dan 1(satu) Tahun dalam jabatan.

C. Kenaikan Pangkat Pilihan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

   Syarat dan Kelengkapan Berkas :

 1. Diusulkan oleh pimpinan instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan;
 2. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan foto kopi Penilaian Prestasi Kerja, 2 (dua) tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG), disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, yang dibuktikan dengan asli Penetapan Angka Kredit (PAK);
 6. Memiliki pendidikan terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi ijazah terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 7. Surat Keputusan Jabatan Fungsional I (Pertama)

D. Kenaikan Pangkat PIlihan PNS yang memiliki Ijazah untuk disesuaiakan (Penyesuaian Ijazah)

 Syarat dan Kelengkapan Berkas :

 1. Diusulkan oleh pimpinan instansi yang dibuktikan dengan surat pengantar instansi yang bersangkutan;
 2. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi SK Pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik yang dibuktikan dengan foto kopi DP-3, 2 (dua) tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Berstatus sebagai PNS yang dibuktikan dengan melampirkan foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG), disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. SK Tugas belajar bagi PNS tugas belajar;
 6. SK Izin belajar bagi PNS izinbelajar;
 7. STPPL / STULPKP / STULUD;
 8. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 9. Surat Keterangan Uraian Tugas;
 10. Ijazah yang dimiliki.

E. UJIAN DINAS`

Definisi Ujian Dinas :

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan harus pula lulus ujian dinas.

Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :

 1. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a khususnya bagi Pejabat structural eselon III yang akan pindah golongan namun belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Peryaratan dan kelengkapan yang harus yang harus dipenuhi peserta :

 1. Telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I dengan melampirkan foto kopi SK Kenaikan pangkat tersebut, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. Telah 2 ( dua) tahun dalam Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II dengan melampirkan foto kopi SK Kenaikan pangkat tersebut, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Tidak sedang dalam keadaan :
  1. Diberhentikan sementara
  2. Menerima uang tunggu
  3. Cuti diluar tanggungan negara
  4. Proses hukuman disiplin baik ringan, Sedang maupun berat
  5. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan Instansi yang bersangkutan.
 4. Melampirkan Foto copy Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Bagi yang memegang jabatan structural melampirkan foto kopi SK Jabatan yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 6. Melampirkan foto kopi Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 7. Melampirkan Pas foto ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

 

Catatan : Semua Usul Kenaikan Pangkat tersebut masing – masing 2 (dua) rangkap.