Usulan Pensiun

Berkas yang perlu dilengkapi untuk usul pensiun sebagai berikut:
 • Foto Copy Sah Sk Calon Pegawai Negeri Sipil
 • Foto Copy Sah SK Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil
 • Foto Copy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 • Foto Copy Sah SK Surat Kenaikan Gaji Berkala Terakhir
 • Foto Copy Sah Kartu Pegawai / Karpeg
 • Foto Copy Sah KP. 4
 • Foto Copy Sah Surat Nikah / Akta Nikah
 • Foto Copy Sah Akta Kelahiran yang masih memperoleh tunjangan dan bilamana masih ada yang kuliah, mohon melampirkan surat keterangan kuliah dari kampus
 • Foto Copy Sah Kartu Isteri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)
 • Foto Copy Sah  KTP
 • Foto Copy Sah DP 3 Tahun Terakhir
 • Pas Photo Hitam Putih Terbaru Ukuran  4×6 Cm, menghadap kedepan tanpa tutup kepala dan tidak berkacamata 10 lembar yang terbaru ( di sebalik pas photo di beri nama )
 • Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat / Sedang dari Kepala Instansi
 • Pernyataan Telah Menyerahkan Semua Barang-Barang Milik Negara
 • Daftar Riwayat Pekerjaan
 • Daftar Riwayat Hidup
 • Di Dalam Pengisian Blangko Dpcp / Kp4 Nama Istri / Suami dan Anak di tulis semua walaupun tidak mendapat tujangan kecuali yang berusia 25 tahuan ke atas tidak usah di tulis

SEMUA DIBUAT RANGKAP 3 (tiga)  DAN DI LEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
KECUALI UNTUK  GOLONGAN IV/b KE ATAS DI BUAT RANGKAP 4 (empat )….